История

СънБрайт Системс България ООД е създадена през 2012г. с цел производството и внедряване на иновативни продукти и решения в сферата на високотехнологичните системи. Специално внимание се отделя на развойната дейност в областта на LED осветителните тела и тяхното интелигентно управление с цел повишаване на енергийната ефективност в различни сфери на промишлеността и инфраструктурните проекти. Компанията разработва и своя патентована анти-скиминг система, която е предназначена за противодействие на банковите измами, като открива поставените скимиращи устройства в банкоматите, които са изключително сериозен проблем в световен мащаб. Също така Дружеството се развива в сферата на ефективното използване на енергийните ресурси, съвременните комуникационни системи, различни системи за сигурност и контрол на достъпа, управление на промишлени процеси и др.

Екип

СънБрайт Системс България ООД работи с високо квалифициран и мотивиран екип от инженери в областта на електротехниката, силовата електроника, компютърните науки, телекомуникациите и системите за сигурност, които предлагат високоефективни и надеждни решения, отговарящи на всички изискванията на клиента за качество и точност на изпълнението.

SUNBRIGHT SYSTEMS BULGARIA Ltd

е компания, занимаваща се с разработка, производство и внедряване в експоатация  на иновативни, високотехнологични електронни системи и продукти. Интересите ни обхващат сферата на ефективното използване на енергийните ресурси, съвременните комуникационни системи, различни системи за сигурност и контрол на достъпа, управление на промишлени процеси и др. Специално внимание се отделя на LED осветителни тела и тяхното интелигентно управление с цел повишаване на ефективността и надеждността им . В стремежа си да създаваме трайни контакти и да печелим доверието на своите клиенти, ние полагаме непрестанни усилия да разширяваме продуктовата си гама, да следим и да прилагаме всички новости в областта, да предлагаме комплексни и иновативни решения. Компанията разполага с екип от високо квалифицирани специалисти с богат опит в различни области.

LED – Light Emitting Diode или в превод – диод излъчващ светлина (светодиод)

Светодиодната революция LED даде на света нов висококачествен източник на светлина –

събитие, равно по значимост на изобретяването на парната машина, лампата с нажежаема жичка, телевизията и транзистора. Става въпрос не само за поредното техническо постижение, а за кардинално преобразуване на средата на обитаване на човека с нейните светлинни, цветови и информационни съставки. Днес „светодиодния проект” LED е задача, по която работят стотици изследователски лаборатории и десетки крупни транснационални компании по целия свят с милиардни инвестиции и обороти – факт потвърждаващ значимостта на събитието.

ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ПРЕДИМСТВА

Висок КПД -

Светодиодите-LED притежават много висок коефициент на полезно действие. Практически това означава превръщане на 90% от консумираната енергия в светлина и само 10% в загуби. При обикновените лампи 9/10-ти от енергията се губи в топлинни загуби. Статистиката сочи, че в градовете се консумира  осветление около и над 40% от цялата произведена електроенергия, този висок КПД на светодиодите е реална предпоставка за сериозно намаляване на енергийните загуби.
– Високо светоотдаване – Светодиодите LED притежават изключителна ефективност на преобразуване на електрическата енергия в светлинен поток (светоотдаване).
– Ниски разходи – LED лампите намаляват разходите в пъти в персонален, обществен, национален и световен план.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА LED

Light Emitting Diode

Основните предимства са:

Ниска консумация, Дълъг живот на LED, Висока надеждност,Екологична чистота, Произволен цвят, Високо светоотдаване, Ниски разходи за електроенергия, Без поддръжка, Безопасност, Механична устойчивост,Влагоустойчивост, Работа без загряване, Работа в тежки условия, Просто управление,Без оптика/рефлектори, Константен цвят, Миниатюрни размери, Пожаробезопасност,Автономна работа и много други.

Интелигентен контролер за управление на светодиодно ( LED ) улично осветително тяло

Светодиодните (LED) улични осветителни тела са снабдени с интелигентен микропроцесорен управляващ модул (smart controller). Този модул контролира различни параметри по предварително зададен алгоритъм, като по този начин прави LED лампата по-ефективна, по-кономична  и по-надеждна.

Основните функции на контролера са:

  • Допълнителна опция в LED лампата: Позволява преминаване на LED лампата в режим на намалена консумация (например 50 %) в предварително зададен час (режим Green cit). Часа и интензитета на светене, както и часа на излизане от този режим (пълен интензитет) се програмират.
  • Допълнителна опция в LED лампата: Позволява следене на осветеността на пътната настилка и коригиране на интензитета на светене на LED лампата, така че осветеността на платното да е константна, независимо от околната светлина.
  • Включено в основната LED лампа: На всяка платка е разположен фабрично калибраран  полупроводников температурен датчик. Температурният режим на LED светодиодите се контролира от микроконтролер по специален алгоритъм. Наличието на микроконтролер позволява реализиране на цял набор от защитни алгоритми (плавен старт, следене на температурата, контрол на входното напрежение) както и допълнителни възможности, например регулиране на интензитета в зависимост от часа на денонощието или околната видимост.
  • Включено в основната LED лампа: Следи работните часове на LED лампата и ги записва в енергонезависима памет. Информацията може да бъде прочетена в сервизен режим. 
Свържете се с нас
Свържете се с нас

SUNBRIGHT SYSTEMS BULGARIA Ltd

Най-доброто LED осветление
eu
Свържете се с нас
Свържете се с нас

SUNBRIGHT SYSTEMS BULGARIA Ltd

Най-доброто LED осветление
eu
Свържете се с нас